Pravidla soutěže se Salon Professional

25. ČERVENEC 2017 

Pořadatel soutěže je společnost: 

Salon Professional, s.r.o., Pod Bání 2146/8, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika IČO: 04200659, DIČ: CZ04200659 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121741 (a dále jen „pořadatel“) 

 

Podmínky soutěže 

★ Účastnit se soutěže je možné pouze prostřednictvím vyplnění dotazníku na adrese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjP8MOsLLkgWTz-fV-eJbEKPnXr7hnNDVnLWp_mHctlWZJdw/viewform

★ Účastnit se soutěže je naprosto dobrovolné. 

★ Účastníci soutěže se nezavazují ke koupi žádného zboží ani služby. 

★ Soutěž trvá od 01. 8. 2017 do 30. 9. 2017 (23:59) 

★ Do akce budou zařazeni účastníci, jež zodpoví soutěžní otázky uveřejněne dne 01. 8. 2017 na webové stránce https://obchod.salononline.cz/. 

★ Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné nepřijetí soutěžní odpovědi od soutěžících. 

★ Neexistuje žádná možnost přezkoumání výsledků či jakékoliv odvolání se proti nim. 

★ Na konci soutěžního období (dne 2.10.2017) vybere Pořadatel ze správných odpovědí pomocí generátoru náhodných čísel vítěze a autora příslušného dotazníku odmění soutěžní výhrou. 

★ Počet soutěžních odpovědí na jednoho účastníka je omezen na 1 dotazník z 1 e-mailové adresy. 

 

Podmínky soutěže: 

★ Zodpovězte soutěžní dotazník uveřejněný na www.salononline.cz v době trvání soutěže. 

 

Pořadatel, po skončení soutěže, pomocí generátoru náhodných čísel vybere jeden dotazník (pouze ze správných odpovědí) a jeho autora odmění výhrou. 

CENA PRO VÝHERCE SOUTĚŽE: 

★ Fén Bio Ionic GoldPro 1875W SPEED DRYER. 

★ Výhru nelze vyměnit za peníze. 

★ Výhra je nepřenosná. 

★ Výhru nelze reklamovat. 

★ Výherce bude organizátorem soutěže kontaktován prostřednictvím e-mailové zprávy nejpozději do 3 dnů od ukončení soutěže. Pokud nebude možné výherce kontaktovat anebo neodpoví do 7 dnů od kontaktování, nárok na výhru propadá. 

★ Zúčastnit soutěže se mohou obyvatelé s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republiky starší 15 let s výjimkou zaměstnanců společnosti Salon Professional a jejich rodinných příslušníků. 

★ Každý soutěžící souhlasí s bezúplatným použitím své e-mailové adresy v průběhu soutěže pro její případné marketingové využití pořadatelem soutěže. 

★ Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů pořadatelem soutěže ve smyslu zákona č. zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to své e-mailové adresy, která bude získána v rámci soutěže. Účastník /výherce soutěže může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti. 

★ Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit bez předchozího upozornění a bez možnosti jakékoliv náhrady.